/ Pozostańmy w kontakcie

Wypełnij formularz,

napisz nam czego potrzebujesz.

    Astoria Business Link
    ul. Przeskok 2
    00-032 Warsaw, Poland

    T — +48 508 428 497

    Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 564 903,00 zł.