/ Pozostańmy w kontakcie

Wypełnij formularz,

napisz nam czego potrzebujesz.

  Astoria Business Link
  ul. Przeskok 2
  00-032 Warsaw, Poland

  T — +48 22 486 31 56

  F — +48 22 486 31 92

  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 655 603,00 zł.