Wdrożenie systemu MES – od czego należy zacząć i jakich błędów nie należy popełnić?

Wiele napisano na temat systemów realizacji produkcji (Manufacturing Execution Systems, w skrócie MES). Większość artykułów koncentruje się jednak na krokach przed wdrożeniem oprogramowania: określeniu wymagań w oparciu o istotne czynniki biznesowe, uzasadnieniu inwestycji oraz wyborze konkretnych aplikacji czy dostawców. W poniższym tekście zebraliśmy natomiast najlepsze praktyki dotyczące zainstalowania i działania oprogramowania, czyli bezbolesnej implementacji.

 

 

Na dobry początek

 

Pierwszym krokiem w każdym udanym wdrożeniu MES jest określenie sposobu zarządzania projektem oraz procesami produkcyjnymi w całym „informatycznym ekosystemie” łańcucha dostaw. Należy ustalić kto będzie miał uprawnienia do wprowadzania zmian oraz w jaki sposób będą one testowane, wdrażane i mierzone w całej infrastrukturze aplikacji, a także w jakim stopniu wpłyną na zwinność operacyjną.

Przygotowanie jasnego planu w tym zakresie wymaga wkładu i zaangażowania wszystkich interesariuszy, nawet jeśli niektórzy z nich nie będą bezpośrednio związani z procesem implementacji. Należy przy tym spojrzeć również poza obszary związane z IT i produkcją, uwzględniając jakość, walidację, serwisowanie, poziom operacyjny i potrzeby kierowniczego szczebla.

Wszyscy udziałowcy i odpowiedni pracownicy C-level powinni więc uczestniczyć w spotkaniu inauguracyjnym i być na bieżąco z kolejnymi etapami projektu. W przypadku każdego wdrożenia MES potrzebny jest też proces zarządzania zmianą, który jest najbardziej skuteczny, gdy wszyscy zaangażowani są jego częścią od samego początku. Udział wymienionych osób jest również konieczny do tego, aby zadbać o usprawnienia, oszczędności kosztów i inne korzyści biznesowe wynikające z zastosowania systemu realizacji produkcji.

 

 

Kolejne etapy

 

Podobnie jak w przypadku każdego procesu wdrożenia oprogramowania o kluczowym znaczeniu zarówno dla operacji, jak i całej organizacji, opinie na temat konkretnych kroków do wykonania są bardzo różne. Co do zasady, w inicjatywach tego typu przestrzega się klasycznych wymagań dotyczących planowania projektów inżynieryjnych, które obejmują fazę design, konfigurację, testowanie, wdrażanie i cały cykl życia. W efekcie większość dostawców, integratorów systemów i doświadczonych użytkowników końcowych wymienia kilka wspólnych elementów, w implementacji których niezwykle pomocne będą metodyki zwinne. Należą do nich:

 

 • Opracowanie szczegółowych wymagań użytkowników systemu MES, a następnie wykonanie analizy luk zarówno dla systemu/systemów sterowania, jak i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
 • Opublikowanie realistycznego harmonogramu wdrażania i testowania.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka w fazach definiowania, projektowania, developmentu i wdrażania.
 • Zaplanowanie czasu na poprawki (między innymi w zakresie specyfikacji), z którymi trzeba się liczyć w przypadku rozwiązań dedykowanych.
 • Zdefiniowanie punktów integracji z różnymi warstwami składającymi się na architekturę przedsiębiorstwa, czyli między innymi z systemem ERP. Litera „E” w skrócie MES odnosi się do „wykonania” (execution), zaś „P” w ERP oznacza planowanie (planning). ERP powinien zatem informować MES, co ma zostać zrobione. System MES powinien zaś być w stanie stwierdzić, co już zostało wykonane i dokąd trafiło.
 • Integracja oprogramowania z innymi systemami kontroli produkcji.

 

 

Popularne błędy

 

Nawet w dobrze przemyślanej implementacji MES niektóre z najważniejszych etapów procesu są często przeoczane, zapominane lub całkowicie pomijane. Do najczęstszych błędów należą:

 

 • Brak dostosowania wymagań MES do określonych czynników biznesowych.
 • Pomijanie kroków na etapie projektowania (zwykle celem oszczędzenia czasu i pieniędzy).
 • Niejasne lub zbyt szczegółowe wymagania użytkowników, które prowadzą do błędnych estymacji.
 • Przeoczanie konieczności modyfikacji związanych z dodatkowym oprzyrządowaniem czy zmianami w programowaniu.
 • Brak oceny ryzyka.
 • Brak regularnych przeglądów projektu lub wyciągania wniosków po ich przeprowadzeniu.
 • Brak zdefiniowania stanu wyjściowego, z którym można by porównać warunki po instalacji i określić faktyczne korzyści.
 • Nietrzymanie się planu i pierwotnych założeń (np. przechodzenie bezpośrednio z punku A do punktu D, a następnie powrót do punktu B).
 • Brak testów, w szczególności weryfikacyjnych, które są koniecznie przed całkowitym przejściem na nowy system MES.

 

 

A co ze sprzętem?

 

Biorąc pod uwagę, że każda aplikacja MES jest zależna od informacji pobieranych ze sprzętu produkcyjnego, żadne wdrożenie nie powinno przebiegać bez wcześniejszej oceny jego stanu. Procesy i złożone operacje montażowe generują dużo danych, które trzeba śledzić w trakcie produkcji. Dlatego też kluczowe znaczenie ma ocena gotowości różnych urządzeń do komunikacji z systemem MES. Pozwoli ona skrócić czas integracji i całego wdrożenia, zaś wszelkie aktualizacje i inwestycje w tym zakresie zmniejszą również jego koszty.

Oczywiście sprzęt produkcyjny nie jest jedynym, który ma znaczenie w przypadku implementacji MES, jeśli chodzi o zarządzanie danymi, od których zależy jego prawidłowe działanie. Należy również wziąć pod uwagę kwestie dotyczące maszyn IT. Ważne jest, aby postępować zgodnie z radą producenta oprogramowania dotyczącą regularnej archiwizacji danych w systemie raportowania, gdzie można uzyskać do nich łatwy dostęp bez blokowania systemu produkcyjnego.

W Mindbox nie tylko dokładamy wszelkich starań do tego, aby utrzymać bazę danych w nieskazitelnym stanie, ale i realizujemy wdrożenia systemów od A do Z. Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o rodzajach testów, które są wykonywane w ramach naszych implementacji oraz o roli automatyzacji w tego typu procesach.

Wraz z przyspieszeniem tempa innowacji, zwiększyła się również częstotliwość zmian w obszarze produkcji. Zaczęło to wywierać dodatkową presję na działach operacyjnych, które zostały zmuszone do nowych posunięć w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości. Nawet przy jasnych strategicznych założeniach biznesowych, szefowie produkcji muszą obecnie podejmować szybkie i świadome decyzje w odniesieniu do gwałtownie zmieniającego się środowiska ich pracy. Z pomocą przychodzi MES, czyli system realizacji produkcji.

 

 

Do czego służy system realizacji produkcji

 

Z technicznego punktu widzenia, MES to system, który łączy i monitoruje maszyny oraz centra robocze na hali produkcyjnej. Głównym jego celem jest zapewnienie pomyślnej realizacji produkcji i regularna poprawa jej jakości oraz wydajności. Manufacturing Execution System pomaga więc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

 

Jeden z dostawców oprogramowania, firma Epicor, porównuje go do centrum kontroli lotów. Po wystrzeleniu rakiety w kosmos, monitoruje i kontroluje ono wysokość, moc, napęd, dane telemetryczne i wiele innych. Dzięki śledzeniu tych informacji można upewnić się, że pojazd z powodzeniem dotrze na orbitę, a także znaleźć obszary wymagające poprawy przed kolejnym startem. Podobne zadania spełnia MES, z tym że w odniesieniu do produkcji.

 

Systemy realizacji produkcji mogą również zapewnić łączność pomiędzy wieloma lokalizacjami oraz łatwo integrują się nie tylko ze sprzętem, lecz i z rozmaitymi aplikacjami biznesowymi, w tym oprogramowaniem ERP. Rezultatem jest pełna transparentność, kontrola i optymalizacja procesów w całym przedsiębiorstwie.

 

Jednak podobnie jak w przypadku większości rodzajów oprogramowania, wdrożenia MES niosą za sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Gdyby nie było żadnego ryzyka, każdy zainteresowany miałby już tego typu system na swojej hali produkcyjnej. Ważne jest więc, aby przekalkulować zalety i wady oraz zyski i straty oraz podjąć najlepszą decyzję dla swojej firmy.

 

Zalety systemów MES:

 

 

 • Dokładność w monitorowaniu kosztów. Oprogramowanie MES umożliwia śledzenie wszystkich ważnych dla hali produkcyjnej danych. Obejmują one między innymi informacje na temat siły roboczej, materiałów, wybrakowanych wyrobów, przestojów czy narzędzi. Wszystkie te czynniki są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na precyzyjne estymacje i odnotowywanie kosztów.

 

 • Wydłużenie żywotności i całkowitego czasu pracy maszyny. Oprogramowanie MES ma zazwyczaj wbudowany pewnego rodzaju harmonogram konserwacji, który ułatwia planowanie czynności z nimi związanych. System może sprawdzić, gdzie występują luki i automatycznie, bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika ustalić datę przeglądu oraz prac serwisowych. Tego typu profilaktyka, która ma miejsce również w okresach przestoju, zwiększy zarówno całkowity czas pracy maszyny, jak i jej żywotność.

 

 • Zmniejszenie niepotrzebnych kosztów. Czasami brak sporządzonego i uporządkowanego inwentarza przysparza dużo dodatkowej pracy. Dzięki systemowi realizacji produkcji możesz zobaczyć, gdzie marnujesz pieniądze na niepotrzebne przedmioty czy pracowników.

 

 • Redukcja ilości wybrakowanych wyrobów oraz odpadów. Bez MES uzyskanie informacji na temat jakości i przeprowadzenie kontroli może zająć wiele godzin. Z racji tego, że w tym czasie można by wyprodukować tysiące produktów, należy zadbać o to, by nie trafiły one na złom. Dzięki MES dane dotyczące kontroli jakości są przesyłane w czasie rzeczywistym więc gdy tylko pojawiają się problemy, produkcja zostaje wstrzymana, aby pracownicy mogli je rozwiązać i przywrócić maszynę do pracy tak szybko, jak to możliwe, przy jak najmniejszej ilości odrzutów.

 

 • Balans w zakresie zasobów produkcyjnych. Dzięki oprogramowaniu MES odkładanie zasobów „na czarną godzinę” lub „na wszelki wypadek” nie jest konieczne. Zapasy magazynowe są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że ​​zawsze będzie wiadomo, jaki materiał jest pod ręką. „Chomikowanie” zasobów zajmuje niepotrzebną przestrzeń, którą MES pomoże lepiej zagospodarować.

 

Wady systemów MES:

 

 • Problemy z planowaniem budżetu. Wdrożenie oprogramowania rzadko przebiega zgodnie z planem. Czasami potrzebny jest dodatkowy sprzęt lub inne elementy, co może spowodować przekroczenie budżetu. Na szczęście wdrożenie MES jest dużo tańsze niż np. implementacja systemu ERP. Decydując się na oba rozwiązania warto więc dobrze zastanowić się nad kolejnością wprowadzenia tych dwóch typów oprogramowania do swojej firmy.

 

 • Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Czasami coś po prostu przebiega nie tak, jak powinno. Kończą się pieniądze, projekt trwa zbyt długo itp. Niemożliwe jest, aby wszystko zaplanować. Jedynym sposobem uniknięcia nieprzewidzianych problemów jest jak najszybsze zakończenie wdrożenia (choć nie należy też go na siłę przyspieszać!). Im dłużej ono trwa, tym większe jest ryzyko niemiłych niespodzianek.

 

 • Ryzyko operacyjne. Zdarza się, że oprogramowanie nie działa zgodnie z planem. W większości przypadków jest to spowodowane niewłaściwymi procesami wdrożeniowymi. Przyczyną może być również brak odpowiedniego sprzętu czy szkolenia. Upewnij się więc, że project manager na pewno na bieżąco sprawdza, czy oprogramowanie MES funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami na każdym etapie wdrażania.

 

 • Problemy związane z project managamentem. W trakcie projektu możesz dojść do wniosku, że chcesz wprowadzić modyfikacje w stosunku do jego pierwotnej wersji. Za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w zakresie wdrożenia, czas trwania, a także koszty implementacji mogą jednak wzrosnąć. Aby uniknąć problemów w tym obszarze, spróbuj zatem trzymać się wyjściowego planu.

 

 • Ryzyko związane ze wprowadzeniem zmiany. Pracownicy nie zawsze lubią uczyć się nowych technologii. Aby zmiany zostały wprowadzone z sukcesem, powinna je zaakceptować większość zespołu. Sprawdź więc, czy skutecznie komunikujesz się ze swoimi pracownikami oraz czy wszyscy oni są świadomi zakresu usprawnień i swoich (nowych) obowiązków.

 

Należy podkreślić, że w procesie wdrożenia systemu MES olbrzymią rolę odgrywają również dostawca i wykonawca projektu. Zapraszamy do kontaktu z nami – chętnie opowiemy o swoich realizacjach i pomożemy w wyborze najbardziej adekwatnego rozwiązania.

Choć w Polsce temat demokratyzacji IT dopiero zaczyna zyskiwać na popularności, to nie da się ukryć, że skoki w innowacjach technologicznych w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w Chmurze i robotyka oprogramowania stają się faktem. Umożliwiają one firmom szybsze niż kiedykolwiek skalowanie procesów i redukcję barier spowodowanych przez infrastrukturę lub koszty. A przy tym są potężnymi czynnikami demokratyzującymi w biznesie.

 

 

Na czym polega tworzenie rozwiązań informatycznych bez działu IT?

 

Dzięki chatbotom bazującym na uczeniu maszynowym, nawet startupy mogą dostarczyć spersonalizowane doświadczenia i zapewnić wyjątkową obsługę klienta, aby budować głębsze relacje z użytkownikami swoich produktów czy odbiorcami usług. Nie wspominając już o uwolnieniu potencjału swoich pracowników, którzy mogą stworzyć „robota” wykonującego część zadań za nich i pozwalającego oszczędzić mnóstwo cennego czasu.

Dokąd zmierza świat, w którym niemal każdy ma dostęp do zaawansowanej technologii stanowiącej integralną część jego życia i co z tego wynika? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć poniższy artykuł.

 

 

Czym tak naprawdę jest demokratyzacja IT

 

W wąskim ujęciu, demokratyzacja IT odnosi się do szybko postępującego procesu, w wyniku którego technologia staje się bardziej dostępna dla coraz większego grona ludzi. Innymi słowy, nowinki techniczne, wzbogacone między innymi o ulepszone user experience, umożliwiają osobom spoza branży swobodne korzystanie z produktów i usług technologicznych.

Na tym jednak nie koniec. Cytując profesora w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, Andrzeja Sobczaka, demokratyzacja IT to również  „podejście w którym osoby z jednostek biznesowych (Citizen Developers) – bez udziału działu IT (lub z jego minimalnym zaangażowaniem) tworzą (pół)profesjonalne rozwiązania informatyczne wykorzystywane następnie w ich codziennej pracy. Na demokratyzację IT składa się m. in.: demokratyzacja analityki danych oraz demokratyzacja robotyzacji procesów biznesowych”.

 

 

The future of work, czyli możliwości, które otwiera demokratyzacja

 

W takim rozumieniu tematu, gdy w grę wchodzi realne zaangażowanie się członków danej organizacji w tworzenie nowych technologii, proces ten pozwala także na wdrożenie kultury innowacji oraz interdyscyplinarności w podejściu do problemów w firmie.

Co więcej, kiedy technologia jest tworzona przez ludzi i dla ludzi, jej nadrzędnym celem nie jest tylko poprawa wyników biznesowych, lecz i jakości pracy oraz życia. Idąc za tym, roboty programowe pozwalają na przyszłość, w której pracownicy będą uwolnieni od back office’u i żmudnych zadań, które nie wymagają wyobraźni, ani nie dają poczucia spełnienia czy prawdziwego celu.

Wreszcie, znaczenie demokratyzacji będzie rosnąć również dlatego, że deweloperów ciągle brakuje, a stawki za ich pracę są coraz wyższe. Otwartość na czerpanie z możliwości, jakie oferuje ten proces może zatem już wkrótce przełożyć się na zdecydowaną przewagę konkurencyjną.

 

 

Na czym polega demokratyzacja robotyzacji procesów

 

Jak podaje Andrzej Sobczak, w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił fenomenalny rozwój narzędzi pozwalających na bezpieczną, skalowalną demokratyzację IT.

Dla przykładu, dzięki zastosowaniu rozwiązań Robotyzacji Procesów Biznesowych, czyli Robotic Process Automation (RPA), biznes może zacząć samodzielnie tworzyć swoje pierwsze roboty programowe, które będą naśladować powtarzalne i monotonne działania wykonywane obecnie przez użytkowników, robiąc to wiele razy szybciej i przy tym znacznie rzadziej się myląc. Pozwoli to pracownikom skoncentrować się na bardziej wartościowych działaniach i „uwolnić się” nieco od działów IT, które co prawda często oferują wsparcie, ale ze względu na ograniczone moce przerobowe nie są w stanie go dostarczyć w sensownym terminie. To samo tyczy się liderów innowacji.

 

Tego typu „robot” to tak naprawdę cyfrowy pracownik działający na interfejsie użytkownika. Jego wdrożenie nie wymaga zatem zmiany w istniejących już rozwiązaniach IT, zaś doskonale sprawdzi się on w prototypowaniu innowacyjnych produktów czy usług.

 

 

Korzyści i blokery

 

Dr hab. Andrzej Sobczak w swojej prelekcji na Festiwalu Cyfryzacji zauważył także, że demokratyzacja IT:

 

 • zapewnia szybką możliwość wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług,
 • poprawia Employee Experience i pokazuje pracownikom jedną z możliwych ścieżek rozwoju,
 • zmienia kulturę organizacyjną firmy na bardziej innowacyjną,
 • daje działom biznesowym możliwość „wyzwolenia się” od zależności od działów IT przy jednoczesnym rozwoju części systemów informatycznych,
 • oferuje możliwość szybkiego wygenerowania oszczędności biznesowych.

 

Należy jednak pamiętać o przeszkodach związanych z brakiem zgodności tworzonych rozwiązań z korporacyjnymi standardami IT czy wymogami prawnymi. Wyzwaniami mogą okazać się na przykład problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa tworzonych rozwiązań czy zwiększeniem ich skalowalności oraz wydajności, jak i samą ich dalszą rozbudową. Nie bez znaczenia są też braki w dokumentacji.

 

 

Rola i bolączki działów IT

 

Choć demokratyzacja niesie za sobą wiele korzyści i szans, może również prowadzić do wykwitu „domorosłych” ekspertów IT. Jest ona także wyzwaniem dla osób kierujących działami IT, które powinny zastanowić się, jak odpowiednio „sprzedać” wartość, którą oferują, zapewniając przy tym produktywność i korzyści biznesowe. W obliczu oczekiwań konsumenckich, które często sprowadzają się do tego, że dostarczane rozwiązanie ma działać i być przyjemne w użytkowaniu, może być ona teraz mimo wszystko większa niż kiedykolwiek wcześniej. Będzie to jednak miało miejsce tylko wtedy, gdy działy te będą same dotrzymywać tempa technologicznym zmianom.

 

Jeśli zastanawiasz się jak uwolnić moc demokratyzacji bez potykania się o powyższe ograniczenia lub zależy Ci na tym, aby zwiększyć cyfrową dojrzałość swojej firmy bądź też rozważasz ścieżkę rozwoju w kierunku RPA czy po prostu chcesz podnieść swoje kompetencje informatyczne, skontaktuj się z nami. Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem i zastanowimy się razem z Tobą, jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne w przypadku Ciebie i Twojej organizacji.

Oprogramowanie ERP wspomaga zarządzenie przedsiębiorstwem poprzez optymalizację oraz kontrolę bieżących procesów. Funkcjonowanie dobrego systemu ERP w firmie poprawia efektywność działania, niezależnie od jej wielkości, czy profilu działalności. Nieoptymalne działanie oprogramowania ERP negatywnie wpływa na wydajność oraz jakość podejmowanych decyzji biznesowych. W takim przypadku warto rozważyć zmianę systemu ERP na inny. Niniejszy artykuł przedstawia symptomy, które przemawiają za tą zmianą oraz opisuje na co warto zwrócić uwagę przy wyborze nowego oprogramowania ERP.

 

 

W którym momencie warto rozważyć zmianę systemu ERP na inny?

 

Niepokojącym objawem, który powinien skłonić do analizy funkcjonowania dotychczasowego systemu ERP jest spadek jakości procesów w firmie, a co za tym idzie mniejsza wydajność działania. Wadliwe działanie systemu ERP uniemożliwia również podejmowanie optymalnych decyzji, co można stwierdzić, widząc ich skutki. Jeżeli taka sytuacja występuje w Twojej firmie, zdecydowanie warto zastanowić się nad zmianą systemu ERP.

Przyczyną nieefektywnego działania oprogramowania EPR może być jego przestarzała funkcjonalność lub niewystarczająca elastyczność, która uniemożliwia dopasowanie do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Problemem w dopasowaniu systemu może być również zmiana profilu działalności. Wymienione sytuacje to moment, w którym optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji o wymianie dotychczasowego oprogramowania EPR na nowszy model. Oczywiście jest to poważna decyzja, która wiąże się z dużymi kosztami, dlatego też powinna zostać poprzedzona właściwą analizą. Jej podjęcie może jednak uwolnić potencjał firmy i dać „dużego kopa” do dalszego rozwoju.

 

 

10 symptomów mówiących o tym, że system ERP wymaga zmiany

 

Dobrze działające oprogramowanie ERP może być jednym z aspektów, który pozwoli zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi firmami. W związku z tym warto uważać na pojawiające się symptomy, świadczące o tym, że posiadany przez nas system jest nieefektywny i wymaga wymiany. Poniżej przedstawionych zostało 10 oznak takiego stanu rzeczy.

 1. Brak wsparcia dla oprogramowania ERP ze strony jego producenta – systemy są zazwyczaj obsługiwane przez sprzedawców przez kilka lat od wprowadzenia na rynek, by zastąpiły ich z czasem całkowicie nowe wersje;
 2. System jest tak stary, że na rynku trudno jest znaleźć specjalistów, którzy podjęli by się jego bieżącego wsparcia;
 3. Aktualizacje systemu ERP zaburzają jego właściwe działanie, co paraliżuje działalność firmy;
 4. Rozwój firmy negatywnie wpływa na wydajność i stabilność działania systemu, powodując tym samym problemy w bieżącej pracy;
 5. Funkcjonalność systemu nie jest na tyle wysoka by poradził on sobie ze wszystkimi procesami w firmie;
 6. System jest mało funkcjonalny dla kadry zarządzającej, która nie ma dostatecznego wglądu do danych, które się w nim znajdują.
 7. System nie generuje danych w czasie rzeczywistym, co wymusza żmudne i czasochłonne generowanie raportów.
 8. Występują problemy z integracją systemu ERP z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie lub integracje te są trudne i kosztowne.
 9. Serwis oprogramowania ERP świadczony przez dostawce pozostawia wiele do życzenia, co sprawia, że firma nie odnosi korzyści ze współpracy.
 10. Działanie oprogramowania ERP nie obejmuje wszystkich procesów, co powoduje, że przedsiębiorca wiele czynności musi wykonywać manualnie.

Wymienione wyżej oznaki to podpowiedzi, kiedy warto rozważyć zmianę systemu na nowy. Może okazać się jednak, że aktualny dostawca oprogramowania przedstawi możliwość aktualizacji systemu do wersji, która będzie dopasowana do naszych potrzeb. Podjęcie decyzji w takiej sytuacji powinna poprzedzić analiza opłacalności takiego rozwiązania, ponieważ może okazać się, że całkowicie nowy system będzie tańszy.

 

 

Aktualizacja czy zmiana oprogramowania ERP – jaka decyzja będzie korzystniejsza?

 

Wymiana systemu ERP na nowy to prawdziwa rewolucja w firmie, która mimo dużych korzyści, wiąże się również z kosztami, stresem, czy koniecznością poświęcenia czasu na znalezienie optymalnego rozwiązania. Należy wiedzieć jednak, że czasami tym rozwiązaniem może być aktualizacja dotychczasowego systemu. Dzieje się tak w przypadku, gdy jesteśmy zadowoleni ze współpracy i serwisu świadczonego przez dostawcę, a sam system posiada nowsze, bardziej funkcjonalne wersje. Podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii wymiany lub aktualizacji systemu ERP powinna poprzedzić dogłębna analiza jego działania, w której pomogą odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy aktualizacja systemu podniesie jego funkcjonalność na tyle, by spełnić potrzeby firmy zarówno dziś, jak i w przyszłości?
 2. Czy masz dobre relacje z dostawcą oprogramowania oraz czy świadczone przez niego wsparcie stoi na wysokim poziomie?
 3. Czy pracownicy, którzy codziennie obsługują system są zadowoleni z jego funkcjonowania i możliwości?
 4. Czy zaktualizowana wersja jest nowoczesna i pozwala nadążyć za rozwojem technologii?
 5. Czy za dodatkowe funkcje, które pojawią się wraz z aktualizacją nie będzie trzeba dodatkowo zapłacić?

Wymiana systemu na nowy jest zalecana w sytuacji, gdy na większość tych pytań odpowiedziałeś przecząco. Jeżeli jednak odpowiedzi były twierdzące, to warto zdecydować się na aktualizację dotychczasowego systemu ERP.

Podczas aktualizacji warto zadbać o to, by system został przeniesiony do chmury. Migracja pozwala na zmniejszenie kosztów IT oraz sprzętu. Dodatkowo umożliwia dostęp do danych znajdujących się w systemie z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku pracy zdalnej, którą w ostatnich miesiącach wymusiła pandemia i która jest według specjalistów przyszłością w wielu branżach. Mobilność systemów ERP będzie kluczowa, jeżeli przewidywania te sprawdzą się w rzeczywistości.

 

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze nowego systemu ERP?

 

Integracje systemowe i elastyczność

Wybierając nowe oprogramowanie należy pamiętać, że powinno ono mieć możliwość integracji z systemami zewnętrznymi. API nowego systemu ERP powinno być elastyczne, a jeżeli takie nie jest zalecana jest rezygnacja z tego rozwiązania. Oprogramowanie ERP to system centralny w firmie, który powinien właściwie współpracować z innymi programami zewnętrznymi. Jego dostawca musi umieć współpracować przy tego typu integracjach z producentami innych systemów. W systemach typu Epicor integracje przeprowadzane są bezproblemowo, dzięki dużej elastyczności oprogramowania oraz wiedzy i nastawieniu specjalistów, którzy odpowiadają za to zadanie.

Przyjazny interfejs

Decydując się na nowy system ERP warto zadbać o to, by był on łatwo przyswajalny oraz prosty w obsłudze. Przedsiębiorca musi pamiętać, że każdą zmianę systemu najbardziej odczuwają pracownicy, którzy na co dzień w nim pracują. Z reguły mają oni swoje przyzwyczajenia i boją się nowinek, ponieważ muszą poświęcić wiele czasu na ich naukę. Dlatego też nowy system ERP powinien być jak najbardziej intuicyjny, a nauka jego obsługi powinna być maksymalnie uproszczona.

Katalogowanie procesów

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie dokumentowanie i katalogowanie procesów biznesowych. Uporządkowany system ma większe znaczenie dla użytkownika końcowego niż obszerny zestaw funkcji oprogramowania ERP, których ilość ma za zadanie przyciągnąć uwagę decydenta. Lepszym rozwiązaniem jest poleganie na rzeczywistych procesach biznesowych, które są odpowiednio wspierane przez technologię.

Dodatkowe moduły

Biznes wymusza ciągły rozwój, co sprawia, że warto pomyśleć nad wdrożeniem w firmie dodatkowych modułów oprogramowania. Zaleta systemu ERP, który posiada oddzielne, ale odpowiednio pasujące moduły dodatkowe jest możliwość skalowania, która może być wykorzystana w zależności od etapu rozwoju firmy. Skalowanie umożliwia wdrożenie bądź integrację dodatkowych modułów tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Rozwiązanie umożliwia rozwijającym się firmom stopniowe wdrażanie funkcjonalności oraz dodatkowych rozwiązań. Epicor to system, który pozwala działać właśnie w ten sposób, ponieważ nie ma obowiązku kupowania całej jego funkcjonalności. System może „rosnąć” wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, które go wykorzystuje.

Zbieranie danych

Istotnym aspektem w systemie ERP jest również skuteczne zbieranie danych. Przechowywanie danych historycznych umożliwia analizę trendów, czy optymalizacje procesów. Warto także zwrócić uwagę na funkcjonalność narzędzia do raportowania, które powinno w prosty sposób generować i przedstawiać nawet najbardziej skomplikowane raporty. Czytelna prezentacja danych pozwala wychwycić najistotniejsze w danym momencie informacje.

Innowacyjność

Zintegrowany system ERP powinien nie tylko zaspokajać obecne potrzeby przedsiębiorstwa, ale również mieć możliwości by robić to w odległej przyszłości. Przełomowe rozwiązania potrafią wyprzedzić swoją epokę, pozwalając tym samym zdobyć przewagę nad konkurencją. Ich wykorzystanie pozwala firmie zostać liderem w danej branży. Wybierając nowy system ERP warto mieć pewność, że jego producent i wdrożeniowiec to podmioty wdrażające innowację, do których będziemy mieli stały dostęp.

 

 

Problemy w czasie zmiany systemu ERP

 

Nieumiejętne zdefiniowanie procesów biznesowych

W realizację projektu wdrożenia oprogramowania ERP w firmie zaangażowani muszą być wszyscy jej pracownicy. Każdy dział powinien również jasno określić procesy biznesowe pod tworzony system. Dokumentacja w tym zakresie powinna powstać jeszcze przed zmianą systemu ERP, by skrócić czas wdrożenia, ograniczyć koszty oraz by temat ten już więcej nie powracał. Niewykonanie tych czynności może skutkować niedopasowaniem systemu do potrzeb, a tym samym naniesienia korekt w jego strukturze. W związku z tym podczas warsztatów Mindbox zawsze przypomina swoim klientom, że zdefiniowanie wszystkich procesów biznesowych jest kluczowe dla wdrożenia zakończonego sukcesem.

Zmiany w zespole wdrożeniowym

Zespół wdrożeniowy składa się zarówno z pracowników firmy zmieniającej oprogramowanie, jak i osób wspierających ze strony jego dostawcy. Problemem, który negatywnie wpłynie na przebieg wdrożenia jest brak jasnego podziału ról w tym procesie. Każdy członek zespołu powinien być zaangażowany w to co robi oraz odpowiadać za te zadania, na których zna się najlepiej. Kluczową rolę odgrywają kierownicy działów, którzy odpowiadają za przypisane do nich w systemie moduły. Powinni być oni rozliczani ze swoich obowiązków oraz zachowania terminów wdrożenia przez kierownika projektu. Należy podkreślić, że zaangażowanie zespołu wdrożeniowego powinno być docenione przez firmę w postaci dodatkowej premii lub innego benefitu. Minimalizuje to ryzyko odejścia osób z projektu, a powszechnie wiadomo, że rotacja kluczowych pracowników podczas wdrożenia systemu potrafi skutecznie zachwiać całym procesem.

Zmiany w systemie ERP

System ERP jest uniwersalny, a dopasowanie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki wprowadzeniu dedykowanych modyfikacji. Optymalizacja oprogramowania pod kątem procesów biznesowych firmy wymusza stworzenie modyfikacji, które mają zastosowanie wyłącznie w danym przedsiębiorstwie. Im klient zażyczy sobie ich więcej, tym dłużej potrwa okres samego wdrożenia systemu ERP. Przedłużający się okres wdrożenia może mieć negatywne skutki w postaci rotacji w zespole wdrożeniowym, czy następujących zmian w procesach  biznesowych. Z punktu widzenia klienta lepiej jest skupić się na najistotniejszych funkcjach, które ma zapewniać system, a wszystko inne może zostać dopracowane z czasem. Z doświadczenia wiemy, że lepiej wdrożyć dobrze funkcjonującą „bazę” oprogramowania niż nie do końca przetestowaną całość, której użytkowanie będzie rodziło problemy.

Testy wydajnościowe

Każde oprogramowanie musi przejść odpowiednie testy, które w praktyce zweryfikują stabilność oraz wydajność jego działania. Testowanie systemu ERP to również testy integracji systemów zewnętrznych, które mogą wymusić powtórzenia ze względu na bieżące zmiany wprowadzone w tych systemach.

Przedsiębiorstwa wdrażające u siebie system ERP nie są często świadome tego, jak ważny jest etap testów wydajnościowych, przez co wydaję im się, że wszystko trwa za długo. Przeprowadzone testy umożliwiają jednak prawidłowe działanie systemu w przyszłości oraz pozwalają na przeprowadzenie wielu integracji zewnętrznych.

 

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wdrażającej system ERP?

 

Nieustanny rozwój technologii wymusza powstawanie nowoczesnych systemów ERP, które należy odpowiednio wdrożyć. Proces ten jest wymagający, co sprawia, że powinni się nim zająć specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Podejmując decyzje o zmianie systemu ERP stajemy przed dylematem dotyczącym wyboru odpowiedniego partnera do jego wdrożenia. Na co zwrócić uwagę podczas szukania najlepszej oferty współpracy?

Doświadczenie w branży

Należy zweryfikować, czy dana firma realizowała już wdrożenie systemu ERP w naszej branży. Firmy często chwalą się dużym doświadczenie, nagrodami w plebiscytach, czy posiadanymi certyfikatami, jednak mogą one być nie wystarczające ze względu na specyfikę konkretnej branży. W przypadku, gdy potencjalny partner nie realizował jeszcze podobnego projektu może okazać się, że pojawią się problemy, z którymi nie będzie umiał sobie poradzić. Dodatkową kwestią jest wycena usługi, która może być wysoka ze względu na nieznajomość danej branży. Wybór niedoświadczonego partnera może również oznaczać niepowodzenie projektu, co jest najmniej oczekiwanym finałem współpracy.

Dedykowany konsultant

Czynnikiem decydującym  o sukcesie wdrożenia systemu ERP jest odpowiednie zaangażowanie oraz doświadczenie osoby należącej do zespołu wdrożeniowego ze strony partnera. Dedykowany konsultant powinien znać specyfikę danej branży oraz posiadać doświadczenie we wdrażaniu systemów w firmach o tym samym profilu działalności. Dzięki temu będzie potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz zaproponować rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na optymalizacje procesów biznesowych.

Należy również wcześniej ustalić, czy przypisany konsultant posiada zastępstwo na wypadek nieobecności, czy rotacji. Jeżeli w firmie partnera nie ma drugiej osoby o podobnej wiedzy i doświadczeniu, każda absencja konsultanta wpłynie na przesunięcie terminu wdrożenia. Polecanym rozwiązaniem jest sporządzanie bieżących notatek dotyczących przebiegu wdrożenia systemu oraz spotkań z konsultantem, dzięki którym zastępca konsultanta szybko wdroży się w projekt.

Istotne jest również doświadczenie konsultantów wchodzących w skład zespołu wdrożeniowego, które warto zweryfikować przed zawarciem umowy współpracy. Mindbox to firma zatrudniająca konsultantów ERP z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów wdrożeniowych dla przedsiębiorstw o najrozmaitszych profilach działalności. Posiadanie w zespole specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem to atut, który może przesądzić o nawiązaniu współpracy z dana firmą.

Jakość współpracy

Czy da się zweryfikować jakość współpracy zanim jeszcze do niej dojdzie? W pewnym sensie tak. Wystarczy poprosić potencjalnego partnera o przedstawienie referencji wystawionych przez poprzednich klientów. Dobrym rozwiązaniem może być również skontaktowanie się z nimi i weryfikacja opinii u źródła.

Należy również dokładnie obserwować zachowania potencjalnego partnera podczas wstępnych rozmów. Pozytywna opinia i umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji może pozytywnie wpłynąć na efekt wdrożenia systemu ERP. Warto zrobić wszystko by współpraca od początku układała się dobrze, ponieważ zazwyczaj trwa ona przez kilka miesięcy. Dobry kontakt pozwoli wspólnie rozwiązać pojawiające się problemy, a uczciwość po stronie partnera to podstawa do budowy wieloletniej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.

Poziom zaangażowania

Wdrożenie nowego systemu ERP wymaga odpowiedniego zaangażowania zarówno w firmie klienta, jak i po stronie partnera odpowiadającego za ten projekt. Obie strony powinny robić wszystko by projekt szedł naprzód i wzajemnie sobie pomagać. Wybór odpowiedniego partnera jest tak samo istotny jak wybór samego oprogramowania ERP, ponieważ tylko skuteczne wdrożenie pozwala bezproblemowo korzystać z systemu. Waga tego aspektu jeszcze bardziej wzrosła w dobie pandemii, ponieważ ograniczenia gospodarcze wymuszają często zdalną współpracę, podczas której częściej występuje lekceważące podejście, czy nieuczciwe zachowania. Z czasem rynek zweryfikuje jednak wszystkich partnerów, co sprawi, że utrzymają się na nim wyłącznie podmioty uczciwe i dbające o zadowolenie swoich klientów.

 

 

 

Idea cyfrowego pracownika zmienia sposób myślenia o robotyzacji i wynosi ją na kolejny poziom. Zamiast skupiać się tylko na tym, jakie zadania warto zautomatyzować, firmy zaczynają się już zastanawiać w jaki sposób ulepszyć określone role w zespole i działać na większą skalę z tymi umiejętnościami, które się sprawdzają. W obu wyzwaniach przyjdzie z pomocą wdrożenie tzw. digital workers, z których korzystają między innymi Google Cloud, AWS czy Azure.

 

 

Kim (lub czym) jest pracownik cyfrowy

 

W przeszłości termin „pracownik cyfrowy” opisywał osobę posiadającą kompetencje informatyczne. Ostatnio jednak rynek nadał mu nowe znaczenie, odnoszące się do kategorii robotów programowych, które są szkolone do wykonywania określonych zadań we współpracy ze swoimi ludzkimi koleżankami i kolegami. Ta rozszerzona definicja stanowi zatem połączenie inteligentnej automatyzacji z robotyzacją procesów, które działają równolegle z  tradycyjną siłą roboczą. Tego typu roboty rozumieją więc ludzkie zamiary, odpowiadają na pytania i podejmują aktywności „w imieniu” użytkownika, pozostawiając ludziom kontrolę oraz autorytet, a przy tym oferując unikalne worker i customer experience.

 

W takim ujęciu pracownicy cyfrowi funkcjonują w oparciu o oprogramowanie, które może niezależnie realizować znaczące części złożonych oraz kompleksowych procesów przy użyciu szeregu umiejętności. Wykorzystują „oni” możliwości sztucznej inteligencji (takie jak uczenie maszynowe, wizja komputerowa i przetwarzanie języka naturalnego) do wykonywania sekwencji zadań w ramach danego workflow.

Dla przykładu, w procesie Order to Cash (OTC) „pracownik” odpowiedzialny za płatności cyfrowe może być w stanie samodzielnie wykonywać elementy aż trzech tradycyjnych ról – przedstawiciela obsługi klienta, agenta rozliczeniowego i osoby odpowiedzialnej za przypisywanie transferów do określonych faktur.

Adaptacja „digital workers” w ramach cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa pozwala nie tylko na zwiększenie przepustowości, lecz przede wszystkim na relokację siły roboczej i zaangażowanie jej w bardziej strategiczne zadania.

 

 

Cyfrowi pracownicy a boty

 

Podczas gdy boty koncentrują się na określonych zadaniach, pracownicy cyfrowi zostali stworzeni do tego, aby wspomagać ludzi poprzez wykonywanie funkcji biznesowych od początku do końca. Dzięki swoim zdolnościom kognitywnym mogą na przykład regularnie przesyłać faktury za pośrednictwem systemu. Boty będą więc pomocne w automatyzacji zadań, zaś pracownicy cyfrowi – w ulepszeniu danej roli zawodowej.

 

 

Przykłady zastosowań cyfrowych pracowników

 

Pracownicy cyfrowi powstają w ramach syntezy różnych narzędzi do automatyzacji. To technologia, która łączy RPA i elementy sztucznej inteligencji (w tym uczenie maszynowe). Stanowi więc pierwszą linię inteligentnej automatyzacji. Choć jej zakres wykracza poza transformację cyfrową, jest zwykle wykorzystywana do wspierania różnych funkcji biznesowych. Oto kilka przykładów:

 

 • Łańcuch dostaw: sprzedawcy detaliczni, tacy jak Amazon, wykorzystują roboty do pomocy między innymi w sprawdzaniu ilości zapasów i cen.
 • Zasoby ludzkie: cyfrowi pracownicy mogą odpowiadać na pytania (np. dotyczące benefitów) w czasie rzeczywistym, zbierać dane pracowników i kierować złożone zapytania do ekspertów merytorycznych, wpływając pozytywnie na employee experience.
 • Sprzedaż i wsparcie produktu: roboty programowe mogą odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące produktów, aby pomóc zespołom sprzedażowym zarządzać zarówno potencjalnymi, i obecnymi klientami. Przesyłają one zapytania według poziomu pilności, więc zgłoszenia o wysokim priorytecie są rozpatrywane na czas, co poprawia ogólne wrażenia klientów i przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

 

Cyfrowi pracownicy a RPA

 

RPA jest składową równania, którego wynikiem jest cyfrowa siła robocza. Stanowi zatem niezbędny element wykonawczy, który jednak nie spełni swojego zadania bez udziału sztucznej inteligencji (która zadba między innymi o to, aby roboty „uczyły się” poprzez działanie i potrafiły obsługiwać wyjątki) oraz rozwiązań spod szyldu Embedded Analytics. Platforma RPA powinna zatem zostać zaprojektowana pod kątem zarówno obecnej, jak i przyszłej cyfrowej siły roboczej.

 

 

Cyfrowi pracownicy a przyszłość pracy – jak w pełni skorzystać z potencjału technologii  

 

Siła robocza przyszłości będzie mieszanką pracowników wirtualnych i ludzkich, z których każdy będzie rozwijał swoje mocne strony i umiejętności. Dzięki znacznemu odciążeniu, ci drudzy będą mogli skoncentrować się na innowacji, dodawaniu wartości i zdobywaniu nowych kompetencji. Dostaną przy tym szanse i moce przerobowe na to, by czerpać ze swoich pokładów pomysłowości, kreatywności i empatii. Całe zespoły będą zaś miały możliwość uzyskiwania lepszych wyników i dostarczania wyjątkowych doświadczeń zarówno klientom, jak i pozostałym współpracownikom.

 

Adaptacja pracowników cyfrowych to jednak tak naprawdę tylko jeden z kroków naprzód na drodze do transformacji i digitalizacji. Choć potrzeba automatyzacji rośnie zarówno w biznesie, jak i operacjach IT, cały proces powinien zacząć się od małych projektów, które następnie będzie można skalować i optymalizować pod kątem innych części organizacji. Oto niektóre z wyzwań, które mogą się pojawić w trakcie takiej cyfrowej podróży:

 

 • Za mało zadań do zautomatyzowania, co utrudni uzasadnienie kosztów pracownika cyfrowego.
 • Technologia może mieć problemy z niektórymi nieustrukturyzowanymi źródłami danych.
 • Gromadzenie informacji do celów dokumentacyjnych może być kosztowne i wymagające dużej ilości zasobów.
 • Skalowanie może być trudne, jeśli pracownicy cyfrowi nie są przystosowani do konfiguracji i adaptacji.

 

Jeśli interesują Cię rozwiązania napędzane sztuczną inteligencją i chcesz wdrożyć lub przyspieszyć innowację w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Możemy pomóc nie tylko w doborze i zaimplementowaniu odpowiednich rozwiązań, ale i w zmianie sposobu myślenia o pracy i produktywności.

 

Chociaż ręczne systemy zarządzania dokumentami mogą stanowić opcję na początku działalności, tego typu procesy mogą być bardzo uciążliwą praktyką w miarę rozwoju firmy. Utrudniają one nie tylko przepływ pracy, ale i środków pieniężnych. Aby zachować przewagę konkurencyjną w dobie cyfryzacji warto więc pochylić się nad rozwiązaniami elektronicznymi, a nawet świadomie rozważyć ich automatyzację.

 

 

Elektroniczny obieg dokumentów – jak wygląda?

 

Elektroniczny system zarządzania dokumentami (z ang. electronic document management system, czyli EDMS) to struktura narzędzi do tworzenia, używania i przechowywania dokumentów w wielu formatach tworzonych w całej organizacji. Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do scentralizowanego oprogramowania, które procesuje zarówno cyfrowe pliki, jak i skany papierowych dokumentów.

 

Jednak elektroniczny obieg dokumentów to znacznie więcej niż zwykłe skanowanie i zapisywanie, za które odpowiada prosty program do obiegu  dokumentów. Jest to kompleksowy system, który umożliwia pracownikom wydajną organizację i dystrybucję dokumentów w całej firmie, aby jak najlepiej wykorzystać je w codziennych operacjach.

 

System elektronicznego obiegu dokumentów zawiera narzędzia do:

 • tworzenia plików cyfrowych i konwertowania dokumentów papierowych na zasoby elektroniczne,
 • łatwego udostępniania dokumentów cyfrowych odpowiednim pracownikom,
 • organizacji dokumentów w ustandaryzowanych strukturach i formatach plików,
 • przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu w celu bardziej efektywnego ich wykorzystania,
 • zabezpieczania dokumentów zgodnie ze znormalizowanymi zasadami zgodności.

 

Dzięki scentralizowanemu dostępowi do informacji, system obiegu dokumentów stanowi centrum, w którym można łączyć i wdrażać szersze strategie zarządzania danymi, takie jak optymalizacjarobotyzacja procesów biznesowych. Elektroniczny obieg dokumentów w firmie może więc zostać zautomatyzowany, podnosząc efektywność całej organizacji.

 

Warto sprawdzić także, jakie możliwości oferują nowoczesne systemy ERP.

 

 

W jakich obszarach firmy można wykorzystać elektroniczny obieg dokumentów?

 

Projekty związane z elektronicznym zarządzaniem dokumentami są często inicjowane przez działy IT w celu ujednolicenia dostępu do informacji, gdy praktyki dotyczące danych znacznie się różnią w poszczególnych działach. Jeśli jeden zespół przechowuje pliki na dyskach współdzielonych, a inny w Chmurze, informatycy (lub zewnętrzni konsultanci) będą szukać kompleksowego rozwiązania, aby zapewnić jeden korporacyjny standard modernizacji podczas digitalizacji istniejących zasad biznesowych.

 

Obieg dokumentów to również – a może przede wszystkim – bolączka działów back office. Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, księgowością, finansami  czy umowami (lub inne, które są powtarzalne i mają określone kroki) nader często wymagają przejścia w kierunku systemu EDMS. Wdrożenie zarządzania dokumentami na małą skalę, dla określonego problemu związanego z procesem (np. system obiegu faktur) pomaga zidentyfikować początkowe korzyści, które można wykorzystać w innych obszarach działalności.

 

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami elektronicznymi jest również zalecanym pierwszym krokiem do rozpoczęcia transformacji cyfrowej na większą skalę. „Rezygnacja z papieru” otwiera możliwości bardziej złożonej automatyzacji procesów i wnikliwej analizy operacji biznesowych.

 

 

Jakie są zalety wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentów?

 

Wdrożenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:

 

 • lepsza organizacja i usprawniony workflow,
 • dostęp do dokumentów elektronicznych w czasie rzeczywistym (możliwość generowania raportów i spostrzeżeń celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych),
 • łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiający pracę zdalną i wykorzystanie mobilnej siły roboczej,
 • płynna komunikacja i współpraca zespołowa (m.in. poprzez generowanie powiadomień, które są rozsyłane do odpowiednich pracowników),
 • redukcja błędów ludzkich, proste korekty w przypadku pomyłek i – co za tym idzie – usprawnienie procesów,
 • mniejsze szanse na przekierowanie zapytań do niewłaściwych osób lub pominięcie zadań,
 • obniżenie kosztów związanych z pracownikami, wynajęciem przestrzeni magazynowej, częstą wymianą tuszy/tonerów do drukarek czy nadmierną eksploatacją urządzeń,
 • ochrona środowiska poprzez ograniczenie wycinki drzew,
 • łatwe monitorowanie postępów i identyfikacja wąskich gardeł – jasny obraz obszarów w Twojej firmie, które wymagają ulepszeń, obniżenia kosztów lub wpompowania większego kapitału,
 • wykrywanie zbędnych działań, które pochłaniają czas i produktywność,
 • zwiększenie bezpieczeństwa (bieżące tworzenie kopii zapasowych, mniejsze ryzyko utraty danych w wyniku kradzieży oraz możliwość śledzenia zmian lub nadania dostępów jedynie upoważnionym osobom),
 • praktycznie bezterminowy dostęp do plików i ułatwienie w przestrzeganiu przepisów rządowych dzięki przechowywanej dokumentacji.

 

 

Jakie istnieją problemy związane z elektronicznym obiegiem dokumentów?

 

Problemy z elektronicznym obiegiem dokumentów mogą wystąpić wtedy, gdy proces ten został wdrożony w sposób nieprzemyślany i nieprawidłowy. Może wówczas dojść do:

 

 • spadku produktywności związanego z kłopotami z dostępnością do nieustannie rosnącej ilości danych,
 • problemów z silosami danych,
 • utrudnień w komunikacji prowadzących do samodzielnej pracy działów.

 

Dlatego też tak ważne jest, aby wdrożenie odbyło się z pomocą specjalistów. Jeśli automatyzacja będzie jawić się jako właściwe rozwiązanie, ona również powinna zostać wprowadzona do organizacji w sposób świadomy, metodą małych kroków i z rozważeniem wszystkich za i przeciw. Zapraszamy do kontaktu – oferujemy wsparcie na wszystkich etapach przedsięwzięcia.

 

 

Czy można całkowicie wyeliminować dokumenty papierowe?

 

Tak! Nie spodziewaj się jednak, że nastąpi to z dnia na dzień. Aby taka zmiana zakończyła się powodzeniem, pamiętaj aby:

 

 • przeanalizować powody, dla których chcesz wyeliminować dokumenty papierowe,
 • przeprowadzić audyt swoich procesów celem zidentyfikowania tych, które wydają się niemożliwe do przeprowadzenia bez udziału papieru,
 • w porozumieniu z innymi działami określić potrzeby całej organizacji w tym zakresie,
 • przeprowadzić research alternatywnych rozwiązań,
 • stworzyć plan „pożegnania” papierowych dokumentów.

 

Elektroniczny obieg dokumentów a praca zdalna

Kolejnym dobrym (i pilnym!) powodem do rezygnacji z dokumentów papierowych jest trwająca pandemia i wszechobecna praca zdalna, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Zobacz, jak poradziliśmy sobie nie tylko z EDMS, lecz i project managementem w czasach, gdy podróże do klienta nie wchodzą w grę.

Choć wiążą się z szeregiem korzyści dla organizacji, wdrożenia zaawansowanych systemów ERP znane są również ze swoich wysokich kosztów, długich terminów i awaryjności. Zdobycie wiedzy na temat kluczowych etapów implementacji ERP w firmie i poznanie najlepszych praktyk z nimi związanych pozwoli w pełni skorzystać z potencjału tego rozwiązania oraz może pomóc zminimalizować ryzyko niepowodzenia lub wystąpienia problemów.

 

 

System ERP – co to takiego?

 

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa) integruje w sobie wszystkie procesy, które są konieczne do tego, aby z powodzeniem prowadzić firmę. Obejmuje więc zagadnienia związane z HR, finansami, produkcją, łańcuchem dostaw, zaopatrzeniem oraz oferowanymi usługami.

 

Ze względu na swoją kompleksowość, tego typu oprogramowanie ma szerokie zastosowanie i jest praktycznie niezbędne w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dla przykładu, system ERP w logistyce odgrywać będzie rolę kluczową z racji tego, że w tej branży automatyzacja procesów i zintegrowanie przepływu informacji mają z biznesowego punktu widzenia szczególne znaczenie.

 

Sprawdź także:

ERP – system przyszłości

 

 

Dlaczego istotne jest dobre przygotowanie i poznanie całego procesu wdrożenia ERP?

 

Złożone pakiety oprogramowania, takie jak system ERP, nie przypominają aplikacji przygotowanych z myślą o użytkowniku końcowym, w przypadku których wystarczy pobrać i zainstalować zawartość, aby rozpocząć korzystanie z jej dobrodziejstw.

 

Po pierwsze, niezależnie od tego, czy używają one Chmury, czy serwerów lokalnych, tego typu rozwiązania wymagają potężnej infrastruktury hostingowej. Dostępne opcje powinny zostać ocenione i wybrane przez dział IT i/lub konsultanta zewnętrznego, którzy przygotują również podstawę do wdrożenia oprogramowania.

 

Po drugie, takie systemy mają niezwykle szeroki zakres możliwości. Programy ERP są wysoce konfigurowalne i często wymagają specjalistycznej wiedzy, aby przełożyć wymagania biznesowe na odpowiednią architekturę oprogramowania. Wdrożenie systemu ERP pokrywa wszystkie te aspekty (i nie tylko).

 

Ponieważ implementacja oprogramowania typu ERP obejmuje tak duży obszar, projekty te są podzielone na kilka etapów. Każda firma konsultingowa, dostawca ERP czy zespół zarządzający projektem będzie realizować te wdrożenia inaczej, ale istnieje kilka faz, które są wspólne dla całej branży.

 

Przeczytaj także:

ERP – wdrożenie w dobie pandemii

 

 

Wdrożenie ERP: Etap I – Diagnoza

 

Diagnoza jest fazą przedwdrożeniową i ma na celu dobór odpowiedniego rozwiązania spełniającego wymagania organizacji klienta. Choć łatwo zbagatelizować jej wagę, jest ona kluczowa dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Na tym etapie ustala się oczekiwania, określa zakres i wprowadza „kluczowych graczy”.

 

Wytyczne te stanowić będą podstawę dla kolejnych faz. Jeśli  Twój team nie ma solidnej wiedzy na temat tego, które procesy są objęte zakresem, a które nie, może to prowadzić do braku kontroli nad rozwojem projektu i utraty czasu w związku z niedoprecyzowanymi wymaganiami. Wprowadzenie kluczowych graczy do zespołu projektowego i przegląd macierzy RACI stworzy zaś podstawy do tego, jak powinna wyglądać współpraca poszczególnych osób. Ta faza powinna także obejmować oficjalny kick-off projektu w celu zapoznania z nim całej organizacji oraz zdobycia jej wsparcia i entuzjazmu.

 

 

Wdrożenie ERP: Etap II – Analiza

 

Ta faza inicjuje wdrożenie systemu ERP. Ma niezwykle duże znaczenie dla projektu. Na tym etapie definiowany jest bowiem harmonogram wszystkich czynności, które są niezbędne do jego skutecznego zaplanowania.

 

Faza ta rozpoczyna się od spotkania inauguracyjnego zespołów projektowych klienta i wykonawcy. Zarówno w trakcie tego spotkania, jak i kolejnych warsztatów z użytkownikami systemu będą one pracować nad istniejącymi i oczekiwanymi modelami procesów biznesowych w organizacji klienta. Bez wymagań jakościowych i zdefiniowanych procesów biznesowych konfiguracja oprogramowania ERP jest bowiem praktycznie niemożliwa.

 

Kolejny krok to analiza Fit & Gap w celu określenia, czy oprogramowanie ERP może spełnić wymagania (czyli ulec dopasowaniu, ang. fit), czy też samo wymaga dostosowania (wówczas w grę wchodzi luka, ang. gap). Powinno ono zostać odpowiednio skonfigurowane i zaprezentowane firmie w celu zatwierdzenia. Jednak nawet jeśli wymaganie zostanie początkowo oznaczone jako spełnione, użytkownicy biznesowi, którzy będą obserwować system w działaniu, mogą zdać sobie sprawę, że nie do końca realizuje on ich oczekiwania. Proces ten prowadzi więc do dalszych udoskonaleń.

 

 

Wdrożenie ERP: Etap III – Projekt

 

Na tym etapie zespół wdrożeniowy projektuje proces implementacji wszystkich zdefiniowanych wymagań. Tworzone są także środowiska testowe, które mają na celu sprawdzenie pożądanej konfiguracji. Opracowywane są również metody wdrażania konkretnych rozwiązań.

 

W przypadku wymagań zebranych w poprzedniej fazie, które zostały oznaczone jako luki, team programistów (wraz z zespołem funkcjonalnym) oceni stopień złożoności i wysiłku, z którym będzie wiązać się stworzenie rozwiązania. Jeśli Project Manager zatwierdzi je do fazy developmentu, zostanie sporządzony projekt, który będzie przedstawiony firmie w celu uzyskania informacji zwrotnej. Jeśli wyrazi ona zgodę, zostanie on przekształcany w dokument projektowy i przesłany do zespołu programistów, awansując tym samym do kolejnego etapu.

 

 

Wdrożenie ERP: Etap IV – Budowa

 

Jest to faza właściwego developmentu. Jej celem jest zbudowanie i przetestowanie komponentów systemu, które zostały zdefiniowane i zatwierdzone na etapie analizy. Obejmuje ona konfigurację niestandardowych funkcjonalności, tworzenie interfejsów użytkownika i migrację danych testowych. Opracowany zostanie nowy kod, który następnie zostanie wdrożony w środowisku testowym oraz dokładnie sprawdzony przez konsultantów ERP i analityków biznesowych.

 

Wynikiem tej fazy jest kompletny i w pełni skonfigurowany system. Zwieńczona jest ona testami akceptacyjnymi z udziałem kluczowych użytkowników. Wszelkie błędy, które zostały wykryte na tym etapie, zostają usuwane. Sprawdzeniu podlegają również integracje z systemem ERP. Jest to także faza, w której rozpoczyna się szkolenie użytkowników końcowych.

 

 

Wdrożenie ERP: Etap V – Uruchomienie

 

Prawdopodobnie najbardziej ekscytującym krokiem na drodze do wdrożenia ERP jest faza uruchomienia. Na tym etapie dane są ostatecznie migrowane do wersji produkcyjnej systemu. Aby proces ten zakończył się sukcesem, niezbędne jest trzymanie się określonej check-listy. Podobna sumienność wymagana jest również w przypadku migracji do nowej wersji.

 

 

Wdrożenie ERP: Etap VI – Działanie

 

To ostatnia faza, która zwykle następuje po kilku miesiącach prac wdrożeniowych. Na tym etapie partner przekazuje swoją wiedzę i instrukcje klientowi. Wsparcie jest zaś oddelegowane do działu pomocy technicznej. Ostatecznie, po przeprowadzeniu audytu jakości, projekt jest oficjalnie zakończony.

 

 

Dobre praktyki przy wdrażaniu systemu ERP – podsumowanie

 

Oto kluczowe elementy, o których należy pamiętać przy wdrażaniu systemu ERP:

 

 • zbudowanie silnego zespołu projektowego,
 • określenie jasnych wymagań, które są powiązane z celami biznesowymi,
 • identyfikacja określonych wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicators),
 • ustalenie frameworku dla zarządzania projektem,
 • współpraca i komunikacja,
 • dopasowanie sposobu migracji danych do specyfiki projektu,
 • przeszkolenie pracowników,
 • zadbanie o dostęp do wsparcia technicznego,
 • zebranie informacji zwrotnej od użytkowników końcowych.

Firmy, które chcą zautomatyzowaćzoptymalizować podstawowe procesy biznesowe zazwyczaj zwracają uwagę na dwa główne rozwiązania programowe: ERP, czyli systemy do zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning) i CRM, czyli narzędzia wspierające interakcje z klientami (z ang. Customer Relationship Management). ERP pomaga firmom w prowadzeniu biznesu, łącząc ich systemy finansowe i operacyjne z centralną bazą danych, zaś CRM ułatwia tworzenie i zawiadywanie pulą kontaktów.   

Oba rozwiązania służą jako repozytoria ważnych danych. Każde z nich dotyczy również wielu działów i chociaż czasami są zbudowane na tej samej platformie, oprogramowanie jest często kupowane osobno i integrowane w razie potrzeby.

 

 

Jakie są główne różnice pomiędzy systemem ERP a CRM?

 

Podczas gdy cała organizacja polega często zarówno na systemach ERP, jak i CRM, podstawowa różnica między ERP a CRM polega na tym, że ERP służy głównie do obsługi danych finansowych i działu finansowego, podczas gdy program CRM przechowuje dane klientów używane przez działy sprzedaży i obsługi klienta. To pierwsze rozwiązanie jest powszechnie określane jako back office, a drugie – jako front office.

 

ERP a CRM – różnice:

 

 

ERP

 

– Zarządzanie finansami / księgowość

– Zarządzanie zamówieniami

– Zarządzanie produkcją

– Zarządzanie łańcuchem dostaw

– Zarządzanie magazynem

– Zarządzanie zapasami

– Zarządzanie procesami zaopatrzenia

CRM

 

– Rozwiązania klasy SFA (Sales Force Automation)

– Obsługa klienta/Contact Centre

– Automatyzacja marketingu/narzędzia Marketing Automation

– Samoobsługa klienta

 

Korzyści z systemu ERP wynikają z posiadania jednej, współużytkowanej bazy danych zawierającej wszystkie informacje finansowe i operacyjne. Ma to ogromny wpływ na raportowanie – zarówno statyczne sprawozdania miesięczne, jak i ad-hocowe, wymagane przez kierownictwo. Jedno źródło danych finansowych i operacyjnych oznacza również, że pracownicy mogą z łatwością odnajdywać informacje bez konieczności przeprowadzania analiz przez zespoły informatyczne lub finansowe. Pozwala to firmom na szybsze podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na wszystko, od rentowności, po nowe możliwości rozwoju i zwiększanie wydajności całej organizacji.

 

Inną  korzyścią płynącą z przejścia na system ERP, o którym często wspominają firmy, jest szybsze zamykanie ksiąg. Zespoły finansowe zazwyczaj uwzględniają wszystkie dochody i wydatki oraz zestawiają wyniki na koniec każdego miesiąca lub kwartału. Zamykanie ksiąg za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub podstawowych systemów księgowych zazwyczaj wymaga rozległej pracy ręcznej, wprowadzania danych i kontaktowania się z różnymi działami w celu uzyskania informacji finansowych. Dzięki scentralizowanemu systemowi ERP, który automatyzuje wiele z tych zadań, może zająć to zaledwie kilka dni.

 

Systemy ERP wprowadzają również znacznie większą kontrolę finansową w organizacji. Dzięki scentralizowanemu systemowi i nadawaniu uprawnień w oparciu o role, tylko osoby z odpowiednimi funkcjami mają dostęp do poufnych danych, co usprawnia ścieżki audytu i zmniejsza ryzyko finansowe.

 

Główną zaletą CRM jest zaś zapewnienie firmie centralnego repozytorium wszystkich danych klientów, które umożliwi śledzenie wszystkich interakcji z nimi. Uzbrojone w te informacje i korzystające z narzędzi analitycznych organizacje mogą podejmować bardziej świadome decyzje o tym, do których transakcji dążyć, aby uzyskać dodatkowe przychody, jak radzą sobie zespoły sprzedażowe oraz jak zwiększyć wydajność obsługi klienta.

 

Dzięki scentralizowanemu systemowi CRM przedstawiciele handlowi mogą też szybciej reagować na zgłoszenia klientów. Jest on również ogromnym ułatwieniem w kwestii kwalifikacji leadów czy prospectów.

 

 

W czym podobny jest system ERP do systemu CRM?

 

ERP i CRM to systemy biznesowe, które przechowują i analizują dane w relacyjnej bazie danych. Oba są dostarczane za pośrednictwem modelu On Premises lub Software as a Service (SaaS), w którym dostawca zarządza oprogramowaniem we własnym centrum danych, a klienci uzyskują do niego dostęp za pośrednictwem Chmury.

 

Systemy CRM zostały zmigrowane z użyciem Cloud Solutions jako pierwsze ponieważ okazały się prostsze w budowie. Co więcej, firmy początkowo obawiały się umieszczania danych finansowych w Chmurze.

 

 

Czy systemy łączące ERP i CRM mają sens?

 

Systemy ERP i CRM muszą mieć możliwość współdzielenia danych, co lepiej jest zrobić poprzez integrację techniczną, niż posiadanie dwóch zestawów danych, które muszą być utrzymywane oddzielnie.

 

Przedstawiciel handlowy może chcieć uzyskać dostęp do historii zamówień klienta, jego statusu kredytowego lub zaległych płatności, na przykład na potrzeby procesu dosprzedaży. Dział finansowy będzie z kolei potrzebować „biletu wstępu” do systemu CRM choćby po to, aby obliczyć prowizje od sprzedaży w przypadku rabatów na zamówienia zbiorcze. System CRM zbudowany na platformie ERP zapewnia również korzyści liderom biznesowym, którzy mogą potrzebować skonsolidowanego sposobu badania struktur cenowych i zarządzania kluczowymi wskaźnikami efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI), takimi jak koszty pozyskania klienta i jego średnia wartość życiowa (tzw. Customer Lifetime Value).

 

Jednym z powszechnych procesów, który wymaga ścisłej integracji między CRM i ERP, jest proces CPQ, czyli Configure, Price, Quote (konfiguruj, wyceń, ofertuj). Narzędzia CPQ wymagają informacji zawartych zarówno w systemie CRM, jak i ERP i są niezbędne dla wielu firm. Więksi dostawcy CRM i ERP zazwyczaj mają wbudowane integracje dla siebie nawzajem, które oferują oni sami lub partner zewnętrzny. Te mogą być jednak kosztowne i trudne w utrzymaniu, gdy systemy przechodzić będą aktualizację.

 

Integracje oferują szereg korzyści. Po pierwsze, ujednolicone systemy ERP i CRM są zwykle tańsze niż zakup obu systemów osobno. Po drugie, skonsolidowany model danych oznacza, że ​​wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na załadowanie partii plików lub podłączenia oprogramowania pośredniego. Wreszcie, systemy zbudowane od podstaw wokół ERP są w stanie lepiej obsługiwać procesy transakcyjne. Oznacza to między innymi prostsze programowanie oraz większe możliwości personalizacji.

 

 

CRM jako moduł do ERP?

 

Niektóre systemy ERP zawierają komponent CRM, a inne nie, ale systemy oprogramowania CRM nie zawierają komponentów ERP. Na przykład Salesforce.com nie jest systemem ERP, ponieważ nie obsługuje danych transakcyjnych. Może mieć dostęp do historii zamówień lub faktur, ale dane te są wprowadzane poprzez integrację z systemem ERP.

 

 

Jaki system powinien zostać wdrożony w Twojej firmie? CRM a ERP

 

Prawie wszystkie rozwijające się firmy, od małych i średnich organizacji, po duże przedsiębiorstwa, będą ostatecznie potrzebować zarówno systemu ERP, jak i systemu CRM lub jednej platformy dla obu z nich. Firmy prowadzące swoje finanse przy użyciu podstawowych narzędzi księgowych, takich jak arkusze kalkulacyjne, często sięgają po system ERP, gdy stwierdzają, że są one nieefektywne lub po prostu potrzebują czegoś solidniejszego.

 

To samo można powiedzieć o firmach zarządzających relacjami z klientami przy pomocy poczty firmowej, plików Excel lub prostych systemów do przechowywania kontaktów. To, czy firma zainwestuje najpierw w CRM, czy ERP, będzie zależeć od jej potrzeb i modelu biznesowego. Organizacja z niewielką liczbą klientów, lecz o wysokiej wartości i złożonych procesach finansowych może być bardziej skłonna najpierw zainwestować w system ERP, podczas gdy firma ze stosunkowo dużą bazą kontrahentów, wymagającą częstego kontaktu, może postąpić odwrotnie.

 

Ostatecznie jednak oba systemy okazują się zwykle niezbędne dla większości przedsiębiorstw.

 

Zapraszamy do kontaktu – chętnie doradzimy, jaka konfiguracja sprawdzi się najlepiej dla Twojej firmy na jej obecnym etapie rozwoju. Sprawdź także, jak wdrażaliśmy system ERP u klienta w dobie pandemii!

 

Epicor Software Corporation, globalny dostawca branżowego oprogramowania dla przedsiębiorstw promującego rozwój biznesu, ogłosił dziś wersję 10.2.700 swojego rozwiązania służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).  Nowa wersja wspiera globalnych producentów w dostosowywaniu się do ciągle zmieniających się warunków pracy dzięki niezawodnym ulepszeniom chmury i wyższym zabezpieczeniom dostępu do danych i zdalnemu tworzeniu zamówień. Epicor ERP 10.2.700 umożliwia zdalnym pracownikom i zwłaszcza tym firmom, które uważane są za niezbędne, rozwijanie się na zupełnie nowym gruncie. 

 

W dużym skrócie

 

 

Ta wersja zasadniczo uzupełnia inwestycję firmy Epicor w modernizację i aktualizację systemu Epicor ERP. Obecnie dostępnych jest setki nowych formularzy, raportów, procesów, trackerów i przepływów w celu uproszczenia codziennej pracy i zwiększenia wydajności. Ponadto Epicor Application Studio, potężny zestaw narzędzi umożliwiający użytkownikom tworzenie własnych doświadczeń w sposób intuicyjny i zoptymalizowany, wprowadza udoskonalenia, w tym nową stronę główną aplikacji Application Studio, wbudowane witryny internetowe i projekt komponentów wielokrotnego użytku. 

 

 

Kolejną istotną funkcją jest Advanced Unit of Measure (AUOM), która oferuje nowe poziomy kontroli lokalizacji w zarządzaniu zapasami magazynowymi, aby spełnić wymagania branży usług metalurgicznych. Użytkownicy będą mogli przeglądać i przeprowadzać transakcje inwentaryzacji zapasów w dwóch oddzielnych jednostkach miar, również w przypadku braku stałej konwersji. 

 

 

“Jesteśmy podekscytowani naszą współpracą z firmą Epicor” – powiedział Ian Morris, dyrektor ds. systemów biznesowych w Barrett Steel Limited, największej niezależnej brytyjskiej spółce akcyjnej zajmującej się produkcją stali. “Jednym z powodów, dla których wybraliśmy firmę Epicor, było wprowadzenie funkcji AUOM – dla nas będzie to kluczowe dla sposobu, w jaki nasze zespoły dokonują pomiarów i przeprowadzają transakcje inwentaryzacji zapasów. Mamy ponad 43 firmy działające w 30 lokalizacjach w całej Wielkiej Brytanii, a nadążanie za najnowszą technologią ERP pomoże nam zapewnić sobie doskonałą pozycję do dalszego rozwoju w przyszłości”. 

 

Najnowsze innowacje

 

 

W udoskonaleniu, które ułatwia firmom szybkie i bezpieczne korzystanie z chmury, Epicor ERP wprowadza dodatkowe innowacje: 

 • Epicor Data Analytics Budżetowanie i Prognozowanie – nowoczesne, oparte na chmurze rozwiązanie Business Intelligence i analityczne, które gwarantuje solidne raporty finansowe, takie jak sprawozdania finansowe, bilanse i raporty o przepływach pieniężnych, w gotowym formacie. 
 • Pakiet 1 EDI Source Supplier-Digital Integration Suite (SDIS) – integruje dostawców/klientów, niezależnie od możliwości technicznych dostawcy, poprzez dostęp do portalu internetowego lub bezpośrednią integrację z systemem ERP. 
 • Epicor QuickShip – nowe funkcje programu Epicor QuickShip w chmurze Azure obejmują wysyłkę zbiorczą i masową oraz  przegląd cen wraz z uwzględnieniem dodatkowych opłat za usługi transportowe. Otwiera to nowe rynki dla producentów w trakcie cyfryzacji łańcucha dostaw. 
 • Epicor Identity – rozwiązanie Epicor Identity zbudowane na bazie natywnych usług w chmurze Azure, oferuje bezpieczne, scentralizowane zarządzanie tożsamością z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA), pojedynczym logowaniem (SSO) i nowym samodzielnym administrowaniem, które zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń mających na celu ochronę danych. 
 • Epicor ERP Cloud Data Access – umożliwia dalszą analizę danych Epicor ERP za pomocą preferowanych rozwiązań Business Intelligence w środowisku chronionym przed zapisem. 

 

 

“Tysiące małych i średnich producentów polega na oprogramowaniu Epicor prowadząc swoją działalność i obsługując swoich klientów”, powiedział Rich Murr, główny informatyk w firmie Epicor. “W miarę jak przedsiębiorstwa dostosowują się do zmian spowodowanych przez COVID-19, firma Epicor nadal zapewnia swoim klientom funkcje, niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby rozwijać się w każdych warunkach. Wraz z wprowadzeniem systemu ERP 10.2.700 na rynek, dajemy szereg nowych, ekscytujących możliwości, które przeniosą naszych klientów w przyszłość produkcji”.