/ Pozostańmy w kontakcie

Wypełnij formularz,

napisz nam czego potrzebujesz.

Astoria Business Link
ul. Przeskok 2
00-032 Warsaw, Poland

T — +48 22 486 31 56

F — +48 22 486 31 92

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 733 903,00 zł.