Opinia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019- 31.12.2019

Opinia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019- 31.12.2019