Dla inwestora

Zarząd

Piotr Żeromski

Piotr Krzysztoporski

Rada nadzorcza

Joanna Żeromska

Adam Dancewicz

Piotr Surma

Aleksander Wasiukiewicz

Akcjonariat

ERTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 100 % AKCJI, 3464830 AKCJI IMIENNYCH SERII B, 3874200 AKCJI IMIENNYCH SERII B

Dokumenty

Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok 2020 r.


Sprawozdanie Zarządu z działalności Mindbox Spółki Akcyjnej za rok 2020


 

 

Walne zgromadzenia

Następne planowane walne zgromadzenie:

<class=”zgromadzenie”> 
 

 

 

 

Aktualności